រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ច្បាប់

លោក អេង ឡេងស៊ន់ ប្រធានការិយាល័យរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មសំណង់ នឹងភូមិបាល ស្រុកគិរីសាគរ បានចូលរួមសម្របសម្រួល ការចាប់ឆ្នោតដីឡូត៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋឃុំថ្មស

លោក អេង ឡេងស៊ន់ ប្រធានការិយាល័យរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មសំណង់ នឹងភូមិបាល ស្រុកគិរីសាគរ បានចូលរួមសម្របសម្រួល ការចាប់ឆ្នោតដីឡូត៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋឃុំថ្មស ដែលត្រូវទទួលបានគោលនយោបាយបន្ថែម ១ហិកតាក្នុងមួយគ្រួសារ ។ ដោយដឹកនាំដោយ លោក សុខ សុទ្ធី អភិបាលរងខេត្ត នឹងលោ...

ច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវ និងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត

ច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវ និងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត

ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិ ស្ថិតក្នុងភាពអាសន្ន

ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិ ស្ថិតក្នុងភាពអាសន្ន

ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២០

ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១២១៩/០២៥ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២០

ច្បាប់​ស្តីពី​ពាណិជ្ជកម្ម​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក

ព្រះរាជក្រម​លេខ នស/រកម/១១១៩/០១៧ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៩ ដែល​ប្រកាស​ឱ្យ​ប្រើ​ច្បាប់​ស្តីពី​ពាណិជ្ជកម្ម​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក

ច្បាប់ស្តីពីសំណង់

ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១១១៩/០១៨ ចុះថ្ងៃទី២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីសំណង់