រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

គណៈកម្មាធិការពិគ្រោយោបល់កិច្ចការស្រ្តី និងកុមារស្រុកស្រែអំបិល បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំរៀបចំផែនការ ដែលមានចូលរួមជាមួយ គ ក ន ក ថ្នាក់ឃុំ

គណៈកម្មាធិការពិគ្រោយោបល់កិច្ចការស្រ្តី និងកុមារស្រុកស្រែអំបិល បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំរៀបចំផែនការ ដែលមានចូលរួមជាមួយ គ ក ន កថ្នាក់ឃុំ ១-ដើម្បីព្រឹងសមត្ថភាព ដល់គណៈកម្មាធិការ ២-ជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលជួបប្រទះ និងអន្តរាគមន៏ដល់ ស្រ្តី កុមារ ចាស់ជរាងាយរងគ្រោះអោយបានទាន់ពេលវេលា និង៣-រៀបចំផែនការសកម្មភាព

អត្ថបទទាក់ទង