រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំ ពិភាក្សា និងប្រមូលទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធ នឹងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស(SEZ) ផែស្ងួត និងស្ថិតិឃ្លាំងទំនិញ

លោក សុខ សុទ្ធី អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជេីញចូលរួម ក្នុងកិច្ចប្រជុំ ពិភាក្សា និងប្រមូលទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធ នឹងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស(SEZ) ផែស្ងួត និងស្ថិតិឃ្លាំងទំនិញ ជាមួយមន្ទីរជំនាញ អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ និងវិស័យឯកជនក្នុងខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង