រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

គ.ក.ស.ក ស្រុកស្រែអំបិល រៀបចំកិច្ចប្រជុំ គ.ក.ស.ក ប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩

លោកស្រី ឡាយ ច័ន្ទនាង សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកស្រែអំបិល និងជាប្រធាន គ.ក.ស.ក ស្រុកស្រែអំបិល បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ គ.ក.ស.ក ប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ដោយផ្តោតទៅលើ ១-ពិនិត្យនិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងកំណត់ហេតុ នៃកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ និង២-ពិនិត្យ និងពិភាក្សារបាយការណ៏ប្រចាំខែកញ្ញា និងផែនការសកម្មភាពប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ៣-លើកបញ្ហាប្រឈម និងសំណូមពរនានា

អត្ថបទទាក់ទង