រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ស្រ្តីក្រីក្រមានផ្ទៃពោះ និងកុមារអាយុក្រោម ០២ ឆ្នាំ មកទទួលសេវាសម្រាលកូន និងបានបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងគណនីវីងជូនគាត់

ស្រ្តីក្រីក្រមានផ្ទៃពោះ និងកុមារអាយុក្រោម ០២ ឆ្នាំ មកទទួលសេវាសម្រាលកូន និងបានបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងគណនីវីងជូនគាត់ នៅតាមមន្ទីរពេទ្យ មន្ទីរពេទ្យបង្អែក និងមណ្ឌលសុខភាពនានា ក្នុងខេត្ត

អត្ថបទទាក់ទង