រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សកម្មភាពចុះផ្តល់វ៉ាក់សាំង JE ដល់កុមារ នៅសហគមន៍ងាយរងគ្រោះ ស្រុកថ្មបាំង ខេត្តកោះកុង

មន្ត្រីសុខាភិបាល បន្តសកម្មភាពចុះផ្តល់វ៉ាក់សាំង JE ដល់កុមារ នៅសហគមន៍ងាយរងគ្រោះ ស្រុកថ្មបាំង ខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង