រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ឧត្តមសេនីយ៍ទោ សុខសុវត្តិ ទុម មេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកោះកុង បានផ្តល់បទសម្ភាសអំពីការងារដឹកនាំ និងការអភិវឌ្ឍន៏រីកចំរើន គ្រប់បណ្តាអង្គភាពចំណុះ ជាមួយក្រុមព៍ត៌មាន របស់អគ្គបញ្ជាការ នៅសាលប្រជុំតូចទីបញ្ជាការ។

លោក ឧត្តមសេនីយ៍ទោ សុខសុវត្តិ ទុម មេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកោះកុង បានផ្តល់បទសម្ភាសអំពីការងារដឹកនាំ និងការអភិវឌ្ឍន៏រីកចំរើន គ្រប់បណ្តាអង្គភាពចំណុះ ជាមួយក្រុមព៍ត៌មាន របស់អគ្គបញ្ជាការ នៅសាលប្រជុំតូចទីបញ្ជាការ។

អត្ថបទទាក់ទង