រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ក្រុមការងារកសាងផែនការខេត្ត ដឹកនាំដោយលោក ទេព សោភ័ណ្ឌ នាយករងទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ បានប្រជុំណែនាំស្តីពីការប្រមូលតម្រូវការអាទិភាព និងបូកសរុបតម្រូវការគម្រោង សកម្មភាព និងចាត់អាទិភាពគម្រោងឆ្នាំ២០២១-២០២៣ ជាមួយមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយម និងមន្ទីររ៉ែ និងថាមពល។

ក្រុមការងារកសាងផែនការខេត្ត ដឹកនាំដោយលោក ទេព សោភ័ណ្ឌ នាយករងទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ បានប្រជុំណែនាំស្តីពីការប្រមូលតម្រូវការអាទិភាព និងបូកសរុបតម្រូវការគម្រោង សកម្មភាព និងចាត់អាទិភាពគម្រោងឆ្នាំ២០២១-២០២៣ ជាមួយមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយម និងមន្ទីររ៉ែ និងថាមពល។

អត្ថបទទាក់ទង