រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ក្រុមការងារកសាងផែនការខេត្ត ដឹកនាំដោយលោក អៀត វណ្ណា ប្រធានមន្ទីរផែនការខេត្ត និងលោក ទេព សោភ័ណ្ឌ នាយករងទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ បានប្រជុំណែនាំស្តីពីការប្រមូលតម្រូវការអាទិភាព និងបូកសរុបតម្រូវការគម្រោង សកម្មភាព និងចាត់អាទិភាពគម្រោងឆ្នាំ២០២១-២០២៣ ជាមួយមន្ទីរដែនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ មន្ទីរព័ត៌មាន មន្ទីរពាណិជ្ជកម្ម មន្ទីរវប្បធម៌ មន្ទីរទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា និងព្រឹទ្ឋសភា និងសាខាធនាគារជាតិ ព្រមទាំងមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត។

ក្រុមការងារកសាងផែនការខេត្ត ដឹកនាំដោយលោក អៀត វណ្ណា ប្រធានមន្ទីរផែនការខេត្ត និងលោក ទេព សោភ័ណ្ឌ នាយករងទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ បានប្រជុំណែនាំស្តីពីការប្រមូលតម្រូវការអាទិភាព និងបូកសរុបតម្រូវការគម្រោង សកម្មភាព និងចាត់អាទិភាពគម្រោងឆ្នាំ២០២១-២០២៣ ជាមួយមន្ទីរដែនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ មន្ទីរព័ត៌មាន មន្ទីរពាណិជ្ជកម្ម មន្ទីរវប្បធម៌ មន្ទីរទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា និងព្រឹទ្ឋសភា និងសាខាធនាគារជាតិ ព្រមទាំងមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត។

អត្ថបទទាក់ទង