រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំណែនាំ ស្តីពីការប្រមូលតម្រូវការអាទិភាព និងបូកសរុបតម្រូវការគម្រោងសកម្មភាព និងចាត់អាទិភាពគម្រោងឆ្នាំ២០២១-២០២៣

ក្រុមការងារកសាងផែនការខេត្ត ដឹកនាំដោយលោក ទេព សោភ័ណ្ឌ នាយករងទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ និងលោក ជា ស៊ីវត្រា អនុប្រធានមន្ទីរផែនការខេត្ត បានប្រជុំណែនាំ ស្តីពីការប្រមូលតម្រូវការអាទិភាព និងបូកសរុបតម្រូវការគម្រោងសកម្មភាព និងចាត់អាទិភាពគម្រោងឆ្នាំ២០២១-២០២៣ ជាមួយមន្ទីរបរិស្ថាន-មន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា -មន្ទីរប្រៃសណីយ៏ និងទូរគមនាគមន៏។

អត្ថបទទាក់ទង