រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ឈេង សុវណ្ណដា អភិបាល នៃគណៈអភិបាល ក្រុងខេមរភូមិន្ទ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យ ដើម្បីត្រៀមចុះពិនិត្យ សិក្សា និងចងក្រងឯកសារទីតាំងដីក្នុងតំបន់ការពារ និងអភិរក្ស ដែលប្រជាពលរដ្ឋបានប្រើប្រាស់ និងអាស្រ័យផលជាក់ស្ដែងក្នុងភូមិសាស្ត្រក្រុងខេមរភូមិន្ទ។

លោក ឈេង សុវណ្ណដា អភិបាល នៃគណៈអភិបាល ក្រុងខេមរភូមិន្ទ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យ ដើម្បីត្រៀមចុះពិនិត្យ សិក្សា និងចងក្រងឯកសារទីតាំងដីក្នុងតំបន់ការពារ និងអភិរក្ស ដែលប្រជាពលរដ្ឋបានប្រើប្រាស់ និងអាស្រ័យផលជាក់ស្ដែងក្នុងភូមិសាស្ត្រក្រុងខេមរភូមិន្ទ។

អត្ថបទទាក់ទង