រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា និងប្រព័ន្ធទិន្នន័យ គ.ជ.អ.ប សម្រាប់រដ្ឋបាលស្រុកគិរីសាគរ

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា និងប្រព័ន្ធទិន្នន័យ គ.ជ.អ.ប សម្រាប់រដ្ឋបាលស្រុកគិរីសាគរ ដោយមានការចូលរួមពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុក លោកអភិបាលរងស្រុក លោក លោកស្រី ជាមន្ត្រីរាជការសាលាស្រុក និងការិយាល័យជុំវិញស្រុក

អត្ថបទទាក់ទង