រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសម្រេច និងពិនិត្យលទ្ធផលការងារ ព្រមទាំងលើកផែនការសម្រាប់អនុវត្ត ពិនិត្យ និងអនុម័តសេចក្តីព្រាងប្រតិទិនសម្រាប់កិច្ចប្រជុំ និងផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០២០

លោកជំទាវ សរ ស៉ីមអ៉ីម សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកោះកុង និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រី និងកុមារខេត្ត បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសម្រេច និងពិនិត្យលទ្ធផលការងារ ព្រមទាំងលើកផែនការសម្រាប់អនុវត្ត ពិនិត្យ និងអនុម័តសេចក្តីព្រាងប្រតិទិនសម្រាប់កិច្ចប្រជុំ និងផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០២០

អត្ថបទទាក់ទង