រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ស្រេង ហុង អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង និងជាប្រធានកិត្តិយសក្រុមការងារបច្ចេកទេសចម្រុះវិស័យអប់រំ(JTWG)ខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញជាអធិបតី ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមបច្ចេកទេសចម្រុះវិស័យអប់រំ ស្តីពីលទ្ធផល និងបញ្ហាប្រឈមប្រចាំឆមាសទី១ និងលើកទិសដៅប្រចាំឆមាសទី២។

លោក ស្រេង ហុង អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង និងជាប្រធានកិត្តិយសក្រុមការងារបច្ចេកទេសចម្រុះវិស័យអប់រំ(JTWG)ខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញជាអធិបតី ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមបច្ចេកទេសចម្រុះវិស័យអប់រំ ស្តីពីលទ្ធផល និងបញ្ហាប្រឈមប្រចាំឆមាសទី១ និងលើកទិសដៅប្រចាំឆមាសទី២។

កិច្ចប្រជុំបានផ្តោតសំខាន់លើ
១-របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលសិក្សាពីចម្ងាយ
២-បទបង្ហាញស្តីពីវឌ្ឍនភាព នៃលទ្ធផលការងារប្រចាំឆមាសទី១
៣-ពិភាក្សាលើបញ្ហាប្រឈមតាមការិយាល័យនីមួយៗ
៤-ពិភាក្សា និងផ្តល់ធាតុចូលក្នុងការអនុវត្តការងារនៅឆមាសបន្ត ដើម្បីសម្រេចលទ្ធផល
៥-បញ្ហាផ្សេងៗ។

អត្ថបទទាក់ទង