រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សាខាពន្ធដារខេត្តកោះកុង សហការជាមួយនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអ្នកជាប់ពន្ធតូចនិងមធ្យមរៀបចំកម្មវិធីសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយជូនអ្នកជាប់ពន្ធមធ្យម ស្តីពី ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការប្រកាសពន្ធអាជីវកម្មតាមអនឡាញ(E-Filing) វិធាននៃការប្រើប្រាស់វិក្កយបត្រ លិខិតប្រកាសពន្ធប្រចាំខែទម្រង់ថ្មី និងការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារសម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធតូចនិងមធ្យម ក្នុងវិស័យអាទិភាព។

សាខាពន្ធដារខេត្តកោះកុង សហការជាមួយនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអ្នកជាប់ពន្ធតូចនិងមធ្យមរៀបចំកម្មវិធីសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយជូនអ្នកជាប់ពន្ធមធ្យម ស្តីពី ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការប្រកាសពន្ធអាជីវកម្មតាមអនឡាញ(E-Filing) វិធាននៃការប្រើប្រាស់វិក្កយបត្រ លិខិតប្រកាសពន្ធប្រចាំខែទម្រង់ថ្មី និងការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារសម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធតូចនិងមធ្យម ក្នុងវិស័យអាទិភាព។

កម្មវិធីសិក្ខាសាលានេះ ដំណើការទៅក្រោមអធិបតីភាព លោក ទី សុខុន ប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអ្នកជាប់ពន្ធតូចនិងមធ្យម លោក ចំរើន ទូច ប្រធានសាខាពន្ធដារខេត្តកោះកុង និងមានការចូលរួមពីសំណាក់លោក លោកស្រីអនុប្រធានសាខា លោក លោកស្រីមន្ត្រីរាជការពន្ធដារ នៃសាខាពន្ធដារខេត្តកោះកុង ព្រមទាំងលោក លោកស្រីប្រធានក្រុមហ៊ុន និងអ្នកតំណាងប្រមាណ ៤០ នាក់។

អត្ថបទទាក់ទង