រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកស្រី នាក់ សង អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំក្រុមការងារចុះពិនិត្យតាមដានការសិក្សាពីចម្ងាយ និងបែងចែករូបភាពផ្ទាំងធំ របស់នាយកដ្ឋានសុខភាពសិក្សា ស្តីពីការអប់រំបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាល នៃជំងឺកូវីត ១៩ នៅតាមសាលាបឋមសិក្សាមួយចំនួន ក្នុងស្រុកកោះកុង។

លោកស្រី នាក់ សង អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំក្រុមការងារចុះពិនិត្យតាមដានការសិក្សាពីចម្ងាយ និងបែងចែករូបភាពផ្ទាំងធំ របស់នាយកដ្ឋានសុខភាពសិក្សា ស្តីពីការអប់រំបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាល នៃជំងឺកូវីត ១៩ នៅតាមសាលាបឋមសិក្សាមួយចំនួន ក្នុងស្រុកកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង