រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងបណ្ណោះអាសន្ន វិទ្យាល័យប៉ាក់ខ្លង បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំដើម្បីកសាងផែនការកែលម្អ សាលារៀន

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងបណ្តោះអាសន្នវិទ្យាល័យប៉ាក់ខ្លង បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំដើម្បីកសាងផែនការកែលម្អ សាលារៀនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០ ដែលមានសមាភាព : លោក សេង សុធី ប្រធានគណៈកម្មការ លោក ណុប សុខន លោក នៅ សុគន្ធឧត្តម លោក សំ សុក លោក តាន់ នឿន លោក ង៉ែត ស៊ីធូន ជាសមាជិក លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងសមាជិកគណៈគ្រប់គ្រងវិទ្យាល័យ មួយចំនួន ដែល ជាលទ្ធផល : ផែនការកែលម្អសាលារៀនសម្រាប់អនុវត្ត ឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០សម្រេចបាន៨៩% ហើយត្រូវបញ្ចប់ ផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញ។

អត្ថបទទាក់ទង