រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំលើកទី១ នៃគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្រ្តី និងកុមារ ស្រុកថ្មបាំង

កិច្ចប្រជុំលើកទី១ នៃគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្រ្តី និងកុមារ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ស្ថិតនៅក្រោមអធិបតីភាព លោកស្រី អុល បញ្ញា ប្រធានគ.ក.ស.ក ស្រុកថ្មបាំង។

អត្ថបទទាក់ទង