រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំដោះស្រាយ និងស្រាវជ្រាវករណីមរណភាពមាតា​នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រែអំបិល ដឹកនាំដោយលោកវេជ្ជបណ្ឌិត ទៅ ម៉ឹង ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តខេត្តកោះកុង កិច្ចប្រជុំធ្វើនៅសាលប្រជុំនៃមន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្ត។

កិច្ចប្រជុំដោះស្រាយ និងស្រាវជ្រាវករណីមរណភាពមាតា​នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រែអំបិល ដឹកនាំដោយលោកវេជ្ជបណ្ឌិត ទៅ ម៉ឹង ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តខេត្តកោះកុង កិច្ចប្រជុំធ្វើនៅសាលប្រជុំនៃមន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្ត។

អត្ថបទទាក់ទង