រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ផៃធូន ផ្លាមកេសន អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញស្វាគមន៍ លោក សុខ ធី ប្រធាននាយកដ្ឋានសារពើភណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យការរៀបចំបញ្ជីសារពើភណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋឆ្នាំគោល(បញ្ជីឆ្នាំ២០១៩)។

លោក ផៃធូន ផ្លាមកេសន អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញស្វាគមន៍ លោក សុខ ធី ប្រធាននាយកដ្ឋានសារពើភណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យការរៀបចំបញ្ជីសារពើភណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋឆ្នាំគោល(បញ្ជីឆ្នាំ២០១៩)។

លោកអភិបាលរងខេត្ត បានលើកឡើងថា កិច្ចប្រជុំនេះសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋរបស់អង្គភាពថ្នាក់ក្រោមជាតិ រួមមាន រដ្ឋបាលខេត្ត រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ឃុំ សង្កាត់ និងមន្ទីរ អង្គភាពជំនាញក្នុងខេត្ត។ កិច្ចប្រជុំនេះរួមទាំងជំរុញការធ្វើតារាងប្រៀបធៀបកើនឡើង ថយចុះទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅ នឹងពេលនេះបន្តពិនិត្យការរៀបចំបញ្ជីសារពើភណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋឆ្នាំគោល(បញ្ជីឆ្នាំ២០១៩)ផងដែរ ខ្ញុំមានសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការងារបញ្ជីសារពើភណ្ឌទាំងអស់ ចូលរួមសហការនិងរៀបចំបញ្ជីឆ្នាំ២០១០ នេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលា៕

អត្ថបទទាក់ទង