រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ក្រុមការងារមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង ដឹកនាំដោយលោកស្រី យឹម ម៉ៅ ប្រធានការិយាល័យអប់រំកុមារតូច បានចុះផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំលេខ ២៣.អយក.សណន និងណែនាំពីការបំពេញទម្រង់របាយការណ៍ ការរៀនពីចម្ងាយ និងការចងគ្រុប ជាមួយលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ អាណាព្យាបាលសិស្ស នៅសាលាបឋមសិក្សាអណ្តូងទឹក ក្នុងស្រុកបូទុមសាគរ។

ក្រុមការងារមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង ដឹកនាំដោយលោកស្រី យឹម ម៉ៅ ប្រធានការិយាល័យអប់រំកុមារតូច បានចុះផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំលេខ ២៣.អយក.សណន និងណែនាំពីការបំពេញទម្រង់របាយការណ៍ ការរៀនពីចម្ងាយ និងការចងគ្រុប ជាមួយលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ អាណាព្យាបាលសិស្ស នៅសាលាបឋមសិក្សាអណ្តូងទឹក ក្នុងស្រុកបូទុមសាគរ។
ប្រភព : មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង