រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ទីរប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ខេត្តកោះកុង បានទទួលជួបក្រុមហ៊ុនវៀតធេល​ ខេមបូឌា «មិត្តហ្វូន​» បានមកទំនាក់ទំនងការងារមួយចំនួន ទាក់ទងនឹងវិស័យទូរគមនាគមន៍ នៅមន្ទីរប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ខេត្ត។

មន្ទីរប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ខេត្តកោះកុង បានទទួលជួបក្រុមហ៊ុនវៀតធេល​ ខេមបូឌា «មិត្តហ្វូន​» បានមកទំនាក់ទំនងការងារមួយចំនួន ទាក់ទងនឹងវិស័យទូរគមនាគមន៍ នៅមន្ទីរប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ខេត្ត។

អត្ថបទទាក់ទង