រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកស្រីអគ្គនាយករង លោកនាយក និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ នៃសាលា អេសខេអិនអ សាន់ប្រាយ សាខាកោះកុង ខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញសាកសួរសុខទុក្ខ ឯកឧត្តម រួន សិង្ហផាន់ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកោះកុង ដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺ នៅគេហដ្ឋាន។

លោកស្រីអគ្គនាយករង លោកនាយក និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ នៃសាលា អេសខេអិនអ សាន់ប្រាយ សាខាកោះកុង ខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញសាកសួរសុខទុក្ខ ឯកឧត្តម រួន សិង្ហផាន់ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកោះកុង ដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺ នៅគេហដ្ឋាន។

អត្ថបទទាក់ទង