រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ក្រុមការងារការិយាល័យជំនាញ នៃមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានចុះផ្សព្វផ្សាយ និងណែនាំជំរុញ ដល់លោកនាយក នាយិកា លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ពីកម្មវិធីការរៀនពីចម្ងាយ និងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សា នៅស្រុកគិរីសាគរ និងស្រុកស្រែអំបិល។

ក្រុមការងារការិយាល័យជំនាញ នៃមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានចុះផ្សព្វផ្សាយ និងណែនាំជំរុញ ដល់លោកនាយក នាយិកា លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ពីកម្មវិធីការរៀនពីចម្ងាយ និងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សា នៅស្រុកគិរីសាគរ និងស្រុកស្រែអំបិល។
ប្រភព : មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង