រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ម៉ៅ ធីតា អនុប្រធានការិយាល័យក្សេត្រសាស្ត្រ និងផលិតភាពកសិកម្ម លោក សឹង លី អនុប្រធានការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម លោក លាស់ ប៉ូលីវណ្ណ ប្រធានការិយាល័យកសិកម្មធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាននិងលោក ង៉ែត ហុង មន្រ្តីការិយាល័យកសិកម្មធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន បានចុះជាមួយអង្គការ Save the Children និងអង្គការ iDE ដើម្បីបង្ហាញសម្ភារៈបច្ចេកទេសដំណាំត្រសក់ទ្រើងនៃគម្រោងស្ទៀរ (STEER) នៅភូមិវាលត្បូង មានអ្នកសរុប ១៧ នាក់ ស្រី 0៧ នាក់ និងភូមិវាលជើងមានអ្នកចូលសរុប ១៩ នាក់ ស្រី ០៥ នាក់ ឃុំស្រែអំបិល ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង។

លោក ម៉ៅ ធីតា អនុប្រធានការិយាល័យក្សេត្រសាស្ត្រ និងផលិតភាពកសិកម្ម លោក សឹង លី អនុប្រធានការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម លោក លាស់ ប៉ូលីវណ្ណ ប្រធានការិយាល័យកសិកម្មធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាននិងលោក ង៉ែត ហុង មន្រ្តីការិយាល័យកសិកម្មធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន បានចុះជាមួយអង្គការ Save the Children និងអង្គការ iDE ដើម្បីបង្ហាញសម្ភារៈបច្ចេកទេសដំណាំត្រសក់ទ្រើងនៃគម្រោងស្ទៀរ (STEER) នៅភូមិវាលត្បូង មានអ្នកសរុប ១៧ នាក់ ស្រី 0៧ នាក់ និងភូមិវាលជើងមានអ្នកចូលសរុប ១៩ នាក់ ស្រី ០៥ នាក់ ឃុំស្រែអំបិល ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង។
ប្រភព : មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង