រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំមន្រ្តីរបស់រដ្ឋបាលស្រុកថ្មបាំង

រដ្ឋបាលស្រុកថ្មបាំង÷ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ លោក អន សុធារិទ្ធ អភិបាលស្រុកបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំមន្រ្តីរដ្ឋបាលស្រុកដើម្បីធ្វើការបែងចែកលក្ខខ័ណ្ឌការងារនៅតាមការរិយាល័យរៀងៗខ្លួន នៅសាលាស្រុកថ្មបាំង។

ប្រភព៖ រដ្ឋបាលស្រុកថ្មបាំង

អត្ថបទទាក់ទង