រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកស្រី សុខ សុធាវី ប្រធានមន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ និងលើកទិសដៅសម្រាប់អនុវត្តការងារបន្ត

លោកស្រី សុខ សុធាវី ប្រធានមន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ និងលើកទិសដៅសម្រាប់អនុវត្តការងារបន្ត។
ប្រភព : មន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង