រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ង៉ែត ឡឹង ប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុហ និងក្រុមការងារគណៈកម្មការសិក្សាពីចម្ងាយ បានចុះផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំលេខ ២៣.អយក.សណន. ស្តីពីការសិក្សាពីចម្ងាយ និងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច នៅសាលាបឋមសិក្សាជ្រោយប្រស់ និងអនុវិទ្យាល័យជ្រោយប្រស់

លោក ង៉ែត ឡឹង ប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុហ និងក្រុមការងារគណៈកម្មការសិក្សាពីចម្ងាយ បានចុះផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំលេខ ២៣.អយក.សណន. ស្តីពីការសិក្សាពីចម្ងាយ និងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច នៅសាលាបឋមសិក្សាជ្រោយប្រស់ និងអនុវិទ្យាល័យជ្រោយប្រស់។
ប្រភព : មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង