រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

នៅវិទ្យាល័យកោះកុង លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ បានបង្រៀនតាមកម្មវិធី Zoom លើ ១០ មុខវិជ្ជា ចាប់ពីថ្នាក់ទី៧ ដល់ថ្នាក់ទី១២ ដែលមានសិស្សចូលរួមសរុប ៩៤៨ នាក់

នៅវិទ្យាល័យកោះកុង លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ បានបង្រៀនតាមកម្មវិធី Zoom លើ ១០ មុខវិជ្ជា ចាប់ពីថ្នាក់ទី៧ ដល់ថ្នាក់ទី១២ ដែលមានសិស្សចូលរួមសរុប ៩៤៨ នាក់។
ប្រភព : មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង