រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ង៉ែត ឡឹង ប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុងបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ស្តីពីការចុះជួយគាំទ្រការអនុវត្តស្តង់ដាសាលារៀនគំរូ ក្នុងនោះសមាសភាពចូលរួមមាន: លោកអនុប្រធានមន្ទីរ លោក លោកស្រីប្រធាន និងអនុប្រធានការិយាល័យទាំង១០។

លោក ង៉ែត ឡឹង ប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុងបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ស្តីពីការចុះជួយគាំទ្រការអនុវត្តស្តង់ដាសាលារៀនគំរូ ក្នុងនោះសមាសភាពចូលរួមមាន: លោកអនុប្រធានមន្ទីរ លោក លោកស្រីប្រធាន និងអនុប្រធានការិយាល័យទាំង១០ នៅសាលប្រជុំតូច​ នៃមន្ទីរអប់រំ។

អត្ថបទដោយ៖ ឡុច ភារុន

អត្ថបទទាក់ទង