រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ខៀវ ផន អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ​ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ឋអនឡាញ (Google Meet) ស្តីពី៖ ការស្រង់ស្ថតិ និងទិន្នន័យជាក់ស្តែងតាមសាលារៀន ដែលមានការចូលរួមពីការិយាល័យអធិការកិច្ច ការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៃរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកទាំង៧ និងនាយក នាយិការគ្រឹះស្ថានសិក្សាក្នុងខេត្ត សរុប១៣០នាក់ ស្រី១៧នាក់

លោក ខៀវ ផន អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ​ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ឋអនឡាញ (Google Meet) ស្តីពី៖ ការស្រង់ស្ថិតិ និងទិន្នន័យជាក់ស្តែងតាមសាលារៀន ដែលមានការចូលរួមពីការិយាល័យអធិការកិច្ច ការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៃរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកទាំង៧ និងនាយក នាយិការគ្រឹះស្ថានសិក្សាក្នុងខេត្ត សរុប១៣០នាក់ ស្រី១៧នាក់។ គោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំនេះដែរ គឺគោលដៅប្រមូលសិត្ថិ និងទន្និន័យជាក់ស្តែងតាមសាលារៀន ជូននាយកដ្ឋានអធិការកិច្ច គុណភាពអប់រំ តាមអនុសាសន៍ណែនាំដ៍ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។

អត្ថបទដោយ៖ ឡុច ភារុន

អត្ថបទទាក់ទង