រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលស្រុក បង្ហូតទង់ជាតិត្រឹម ១ភាគ៣ នៃដង ពីលើចុះមកក្រោម និងបានណែនាំដល់ការិយាល័យអង្គភាពជុំវិញស្រុក រដ្ឋបាលឃុំទាំង០៦ និងគ្រឹះស្ថានសិក្សា ឲ្យបង្ហូតទង់ជាតិ ១ភាគ៣ នៃដងពីលើចុះមកក្រោម ដើម្បីចូលរួមកាន់ទុក្ខព្រះបរមសពសម្តេច ព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតី កិត្តិឧទ្ទេសបណ្ឌិត ទេព វង្ស សម្តេចមហាសង្ឃរាជ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

រដ្ឋបាលស្រុក បង្ហូតទង់ជាតិត្រឹម ១ភាគ៣ នៃដង ពីលើចុះមកក្រោម និងបានណែនាំដល់ការិយាល័យអង្គភាពជុំវិញស្រុក រដ្ឋបាលឃុំទាំង០៦ និងគ្រឹះស្ថានសិក្សា ឲ្យបង្ហូតទង់ជាតិ ១ភាគ៣ នៃដងពីលើចុះមកក្រោម ដើម្បីចូលរួមកាន់ទុក្ខព្រះបរមសពសម្តេច ព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតី កិត្តិឧទ្ទេសបណ្ឌិត ទេព វង្ស សម្តេចមហាសង្ឃរាជ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

អត្ថបទទាក់ទង