រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ង៉ែត ឡឹង ប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំសហការីនៃការិយាល័យជំនាញ ចូលរួមប្រជុំនៅអគាររដ្ឋបាលថ្មី (ចៅពញាហុក) រាជធានីភ្នំពេញ

លោក ង៉ែត ឡឹង​ ប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំសហការីនៃការិយាល័យជំនាញមានដូចជា៖ ការិយាល័យរដ្ឋបាល បុគ្គលិក បណ្តុះបណ្តាល, ការិយាល័យផែនការ និងគ្រប់គ្រងជំនួយ ,ការិយាល័យគណនេយ្យ និងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ ដើម្បីចូលរួមប្រជុំផ្ទាល់នៅអគាររដ្ឋបាលថ្មី (ចៅពញាហុក) រាជធានីភ្នំពេញ ស្តីពី៖ ការរៀបពីគ្រោងផែនការយុទ្ឋសាស្រ្តថវិកាឆ្នាំ២០២៥-២០២៧ និងកញ្ចប់ថវិកាឆ្នាំ២០២៥ ក្រៅពីនេះដែរ ការិយាល័យកុមារតូច, ការិយាល័យបឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅ និងប្រឡង ចូលរួមប្រជុំតាមរយះប្រព័ន្ឋZoom នៅមន្ទីរអប់រំ​ខេត្ត។
អត្ថបទដោយ៖ ឡុច ភារុន

អត្ថបទទាក់ទង