រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលឃុំជីខក្រោម បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី២៤ ឆ្នាំទី២ អាណត្តិទី៥ របស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំជីខក្រោម ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅសាលប្រជុំសាលាឃុំជីខក្រោម

រដ្ឋបាលឃុំជីខក្រោម បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី២៤ ឆ្នាំទី២ អាណត្តិទី៥ របស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំជីខក្រោម ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅសាលប្រជុំសាលាឃុំជីខក្រោម។

អត្ថបទទាក់ទង