រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ជា ច័ន្ទកញ្ញា អភិបាលស្រុក ចាត់លោក សួស ម៉ៅ នាយករដ្ឋបាលសាលាស្រុក ដឹកនាំប្រធានការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ និងប្រធានការិយាល័យកសិកម្ម ធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថានចូលរួមសហការជាមួយក្រុមការងារមន្ទីរឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ខេត្តកោះកុង

លោក ជា ច័ន្ទកញ្ញា អភិបាលស្រុក ចាត់លោក សួស ម៉ៅ នាយករដ្ឋបាលសាលាស្រុក ដឹកនាំប្រធានការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ និងប្រធានការិយាល័យកសិកម្ម ធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន ចូលរួមសហការជាមួយក្រុមការងារមន្ទីរឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ខេត្តកោះកុង ចុះត្រួតពិនិត្យប្រភពទឹករបស់ក្រុមហ៊ុនកើតខនស្ក្រាក់សិន ដែលជាប្រតិបត្តិករផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត ស្ថិតនៅភូមិបឹងព្រាវ ឃុំបឹងព្រាវ។

អត្ថបទទាក់ទង