រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក គណៈអភិបាលស្រុក នាយក នាយករងរដ្ឋបាលសាលាស្រុក និងការិយាល័យអង្គភាព នៃរដ្ឋបាលស្រុក បានរៀបចំគោរពទង់ជាតិ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ នៅសាលាស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង។

ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក គណៈអភិបាលស្រុក នាយក នាយករងរដ្ឋបាលសាលាស្រុក និងការិយាល័យអង្គភាព នៃរដ្ឋបាលស្រុក បានរៀបចំគោរពទង់ជាតិ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ នៅសាលាស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង