រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលឃុំដងពែង បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញមលើកទី២១ ឆ្នាំទី២ អាណត្តិទី៥របស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំដងពែង ក្រោមអធិបតីភាព លោក ទី យោង

រដ្ឋបាលឃុំដងពែង បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញមលើកទី២១ ឆ្នាំទី២ អាណត្តិទី៥របស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំដងពែង ក្រោមអធិបតីភាព លោក ទី យោង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំដងពែង នៅសាលាឃុំដងពែង។

អត្ថបទទាក់ទង