រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ជា ច័ន្ទកញ្ញា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុកស្រែអំបិលបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាមួយលោកប្រធានកម្រង នាយកសាលា លោកគ្រូ អ្នកគ្រូពីដំណើរការសាលារៀនក្នុងកម្រងជ្រោយស្វាយ និងកម្រងបឹងព្រាវ

លោក ជា ច័ន្ទកញ្ញា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុកស្រែអំបិល បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា ជាមួយលោកប្រធានកម្រង នាយកសាលា លោកគ្រូ អ្នកគ្រូពីដំណើរការសាលារៀនក្នុងកម្រងជ្រោយស្វាយ និងកម្រងបឹងព្រាវ   ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង