រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក សោម សុធីរ ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តការងារ របស់ការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ និងលើកទិសដៅការងារអនុបន្ត

លោក សោម សុធីរ ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តការងារ របស់ការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ និងលើកទិសដៅការងារអនុបន្ត។
ប្រភព : ការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង