រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ប្រាក់ គា អភិបាលរងស្រុក តំណាងលោក ជា ច័ន្ទកញ្ញា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុកស្រែអំបិល និងលោក សួស ម៉ៅ នាយករដ្ឋបាលសាលាស្រុក និងការិយាល័យជំនាញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា ការចុះពិនិត្យ វាយតម្លៃអំពីការអនុវត្តមុខងារដែលបានផ្ទេរ និងធ្វើប្រតិភូកម្មការផ្តល់សេវាដឹក ជញ្ជូនផ្លូវគោក-ផ្លូវទឹក

លោក ប្រាក់ គា អភិបាលរងស្រុក តំណាងលោក ជា ច័ន្ទកញ្ញា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុកស្រែអំបិល និងលោក សួស ម៉ៅ នាយករដ្ឋបាលសាលាស្រុក និងការិយាល័យជំនាញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា ការចុះពិនិត្យ វាយតម្លៃអំពីការអនុវត្តមុខងារដែលបានផ្ទេរ និងធ្វើប្រតិភូកម្មការផ្តល់សេវាដឹក ជញ្ជូនផ្លូវគោក-ផ្លូវទឹក នៅសាលាខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង