រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្រ្តីរាជការមន្ទីរផែនការខេត្តកោះកុង បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំការកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រ តាមប្រព័ន្ធ Zoom Meeting ជាមួយក្រសួងផែនការ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមកិតិសេដ្ឋាបណ្ឌិត ឆាយ ថន ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការ

មន្រ្តីរាជការមន្ទីរផែនការខេត្តកោះកុង បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំការកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រ តាមប្រព័ន្ធ Zoom Meeting ជាមួយក្រសួងផែនការ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមកិតិសេដ្ឋាបណ្ឌិត ឆាយ ថន ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការ។

អត្ថបទទាក់ទង