រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កញ្ញា ទ្រី ម៉ៃ ម្ចាស់ហាង ម៉ៃម៉ៃ សាឡន ក្នុងក្រុងខេមរភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង បានចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនទិញជែលលាងដៃ ចំនួន១០ដប (ដប់ដប) ឧបត្ថម្ភដល់មន្ទីរពេទ្យខេត្តកោះកុង ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តន៍អនាម័យដៃ ប្រយុទ្ធទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាល នៃជំងឺឆ្លង ជាពិសេសជំងឺ COVID-19

កញ្ញា ទ្រី ម៉ៃ ម្ចាស់ហាង ម៉ៃម៉ៃ សាឡន ក្នុងក្រុងខេមរភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង បានចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនទិញជែលលាងដៃ ចំនួន១០ដប (ដប់ដប) ឧបត្ថម្ភដល់មន្ទីរពេទ្យខេត្តកោះកុង ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តន៍អនាម័យដៃ ប្រយុទ្ធទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាល នៃជំងឺឆ្លង ជាពិសេសជំងឺ COVID-19។
ប្រភព : មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង