រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ស៊ុម ឃៀម ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំជីខលើ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី១៥ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២៣

ថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នា២០២៣ លោក ស៊ុម ឃៀម ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំជីខលើ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី១៥ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំជីខលើ នៅប្រជុំសាលាឃុំជីខលើ ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង។

ប្រភព ញ៉ាក់ ឆៃយ៉ា

អត្ថបទទាក់ទង