រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការរំលឹកលើកទី៣ ការប្រកាសបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ និង/ឬពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការរំលឹកលើកទី៣ ការប្រកាសបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ និង/ឬពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣
——————————
????????Follow us Facebook | YouTube | Instagram | Telegram | Website
????ទាញយកកម្មវិធីពន្ធដារ iOS | Android
????ជជែកជាមួយ e-Tax Services!

អត្ថបទទាក់ទង