រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ជា ច័ន្ទកញ្ញា អភិបាលស្រុក បានចាត់លោក សួស ម៉ៅ នាយករដ្ឋបាលស្រុក ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបរបាយការណ៍ប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ និងទិសដៅអនុវត្តបន្ត របស់រដ្ឋបាលស្រុក នៅសាលប្រជុំសាលាស្រុកស្រែអំបិល។

លោក ជា ច័ន្ទកញ្ញា អភិបាលស្រុក បានចាត់លោក សួស ម៉ៅ នាយករដ្ឋបាលស្រុក ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបរបាយការណ៍ប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ និងទិសដៅអនុវត្តបន្ត របស់រដ្ឋបាលស្រុក នៅសាលប្រជុំសាលាស្រុកស្រែអំបិល។

អត្ថបទទាក់ទង