រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ង៉ែត ឡឹង ប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញជាគណៈធិបតី ក្នុងពិធីបិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាល គ្រូអក្ខរកម្មជាប់កិច្ចសន្យា ស្តីពីវិធីសាស្ត្របង្រៀនមនុស្សពេញវ័យ នៅសាលប្រជុំមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង។

លោក ង៉ែត ឡឹង ប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញជាគណៈធិបតី ក្នុងពិធីបិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាល គ្រូអក្ខរកម្មជាប់កិច្ចសន្យា ស្តីពីវិធីសាស្ត្របង្រៀនមនុស្សពេញវ័យ នៅសាលប្រជុំមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង។
ប្រភព : មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង