រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលឃុំកោះស្ដេច ស្រុុកគិរីសាគរ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំ គ.ក.ន.ក និងប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំប្រចាំខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ ដឹកនាំដោយលោក សុខ ចេង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំកោះស្តេច មានការចូលរួមពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ លោកនាយប៉ុស្ដិ៍កោះស្ដេច លោកស្មៀនឃុំ លោកមេភូមិទាំងបី នាយិកាសាលាឋម តំណាងគ្រូមត្តេយ្យ នឹងលោកប្រធានសហគមន៍នេសាទសម្រស់កោះស្ដេច ក្រោយពីប្រជុំចប់បានប្រកាសទទួលស្គាល់ លោក យ៉ាង ចន្នី មេភូមិពាមកាយ ជំនួស លោក តាំង ចក់ ដែលបានទទួលមរណៈភាព។

រដ្ឋបាលឃុំកោះស្ដេច ស្រុុកគិរីសាគរ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំ គ.ក.ន.ក និងប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំប្រចាំខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ ដឹកនាំដោយលោក សុខ ចេង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំកោះស្តេច មានការចូលរួមពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ លោកនាយប៉ុស្ដិ៍កោះស្ដេច លោកស្មៀនឃុំ លោកមេភូមិទាំងបី នាយិកាសាលាឋម តំណាងគ្រូមត្តេយ្យ នឹងលោកប្រធានសហគមន៍នេសាទសម្រស់កោះស្ដេច ក្រោយពីប្រជុំចប់បានប្រកាសទទួលស្គាល់ លោក យ៉ាង ចន្នី មេភូមិពាមកាយ ជំនួស លោក តាំង ចក់ ដែលបានទទួលមរណៈភាព។
ប្រភព : រដ្ឋបាលស្រុកគិរីសាគរ

អត្ថបទទាក់ទង