មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ WordPress មាន​បញ្ហា៖ [Lock wait timeout exceeded; try restarting transaction]
UPDATE `wp_postmeta` SET `meta_value` = '112' WHERE `post_id` = 320962 AND `meta_key` = 'post_views_count'

រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលឃុំជ្រោយស្វាយ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី៨ អាណត្តិទី៥ របស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំជ្រោយស្វាយ ក្រោមអធិបតីភាព លោក ប៊ុន រ៉េ និងជាប្រធាន អង្គប្រជុំ ដោយមានការចូលរួមពី លោក លោកស្រី សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ មេភូមិគ្រប់ភូមិ ប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាល សហគមន៍ទាំង៣ នាយកសាលាទាំងអស់ និងសមាសភាពពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត នៅសាលាឃុំស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង

រដ្ឋបាលឃុំជ្រោយស្វាយ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី៨ អាណត្តិទី៥  របស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំជ្រោយស្វាយ ក្រោមអធិបតីភាព លោក ប៊ុន រ៉េ និងជាប្រធាន អង្គប្រជុំ ដោយមានការចូលរួមពី លោក លោកស្រី សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ មេភូមិគ្រប់ភូមិ ប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាល សហគមន៍ទាំង៣ នាយកសាលាទាំងអស់ និងសមាសភាពពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត នៅសាលាឃុំស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង 

ប្រភព៖ តាក់ ធីដា

អត្ថបទទាក់ទង