រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការត្រៀមបង្ការ និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព និងបង្ការគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗជាយថាហេតុ

រដ្ឋបាលស្រុកស្រែអំបិល បានជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ឲ្យត្រៀមបង្ការ និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព និងបង្ការគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗជាយថាហេតុ។

អត្ថបទទាក់ទង