រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំក្រុមការងារមន្ទីរ និងការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡាក្រុង បានចុះពិនិត្យនៅសាលាបឋមសិក្សាទីរួមខេត្ត ក្នុងគោលបំណង ពង្រឹងការរៀនិងបង្រៀនពេញមួយថ្ងៃ ព្រមទាំងពិភាក្សា ដើម្បីរកគន្លឺះឲ្យសិស្សបានរៀនគ្រប់់កម្រិតថ្នាក់

លោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំក្រុមការងារមន្ទីរ និងការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡាក្រុង បានចុះពិនិត្យនៅសាលាបឋមសិក្សាទីរួមខេត្ត ក្នុងគោលបំណង ពង្រឹងការរៀនិងបង្រៀនពេញមួយថ្ងៃ ព្រមទាំងពិភាក្សា ដើម្បីរកគន្លឺះឲ្យសិស្សបានរៀនគ្រប់់កម្រិតថ្នាក់។

អត្ថបទទាក់ទង